sowie

Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-11-21 16:34

Ostatni komentarz: Tak trzymać!
dodany: 2009.03.12 11:25:50
przez: benk
czytaj więcej
2012-12-14 10:12


Choć w Polsce dopiero raczkują, w województwie dolnośląskim widać ich szybki przyrost – mowa o Spółdzielniach Socjalnych. Podmioty takie założone najczęściej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mają pomóc im w powrocie do czynnego życia i podjęcia zatrudniania. Coraz więcej samorządów lokalnych wspiera również działania spółdzielni socjalnych, a Unia Europejska finansuje powstawanie nowych i rozwój już istniejących. W Bielawie odbył się kongres poświęcony funkcjonowaniu takich podmiotów ekonomii społecznej, połączony z otwarciem kolejnej spółdzielni. Na Dolnym Śląsku funkcjonuje w chwili obecnej ponad 40 Spółdzielni Socjalnych. Przy Marszałku Województwa powstała niedawno Dolnośląska Rada Ekonomii Społecznej, która zajmuje się między innymi wsparciem tych podmiotów. - Udaje nam się zmieniać świadomość ludzi, którzy podchodzą z coraz większym zaufaniem do spółdzielni socjalnych. 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-10-16 09:01


Dwulecie swojego istnienia świętowała spółdzielnia socjalna „Niepełnosprawni Aktywni”. Instytucja pomaga ludziom w trudnej sytuacji, zagrożonych marginalizacją w życiu społecznym. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu. Spółdzielnię świdnicką niemal w całości tworzą osoby niepełnosprawne. Placówka daje szansę ludziom, znajdującym się w szczególnej sytuacji, zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na swoją niepełnosprawność lub bezrobocie.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-09-14 13:35


Już wkrótce każdy będzie mógł stworzyć własną spółdzielnię socjalną. Pozwolą one zarówno bezrobotnym jak i niepełnosprawnym na podjęcie działalności, która przyniesie korzyści finansowe i społeczne. O tym jak otworzyć spółdzielnię będziemy mogli się dowiedzieć już w przyszłym tygodniu. -Spółdzielnia socjalna jest szansą dla ludzi w szczególnej sytuacji, zagrożonych marginalizacją ze względu na bezrobocie, czy niepełnosprawność. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które łączy w sobie pracę zarobkową z działalnością przynoszącą pożytek dla całego społeczeństwa w myśl zasady „przez ludzi, dla ludzi”, a więc cechy firmy komercyjnej i organizacji pozarządowej. Praca w spółdzielni daje szansę powrotu do życia społecznego i aktywności na rynku pracy – mówią przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. O tym czym dokładnie jest spółdzielnia socjalna i jakie korzyści oferuje będziemy mogli dowiedzieć się we wtorek 28 sierpnia w godzinach od 9.30 do 17.30, w Sudeckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej 33. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Izabela Patro
źródło: 30minut
 

2012-08-20 15:38


Ponad 240 metrów kwadratowych płytek ceramicznych przekazała wałbrzyska fabryka Cersanit na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Feniks” ze Mściwojowa. Materiały posłużą nowopowstającemu podmiotowi do remontu kuchni, w której przygotowywane będą posiłki dla dzieci z pobliskiego przedszkola. - Chętnie włączamy się w takie akcje, szczególnie że możemy pomóc osobom, które chcą działać dla swojej wsi i lokalnej społeczności. Przekazaliśmy zatem płytki ceramiczne, wyprodukowane w naszej fabryce oraz zaoferowaliśmy ich nieodpłatny transport. – tłumaczy Karol Chmielewski, prezes Cersanit III S.A. Płytki ceramiczne są prawdziwym darem dla powstającej spółdzielni socjalnej. Podmiot przejął dawny budynek komisariatu, który adoptuje do swoich potrzeb. Największym wyzwaniem jest remont kuchni, w której przygotowywane będą posiłki. Materiały, które zostały przekazane przez wałbrzyską fabrykę płytek Cersanit, posłużą do wykonania ścian i podług w pomieszczeniu.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-07-04 12:42


Osiem nowych spółdzielni socjalnych powstaje na Dolnym Śląsku, korzystając z dotacji Unii Europejskiej. W projekcie realizowanym przez partnerstwo trzech wałbrzyskich organizacji pozarządowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, bierze udział 45 osób. Każdy z członków ośmiu spółdzielni otrzyma dotację finansową w wysokości do 20 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone są na zakupy sprzętu i urządzeń potrzebnych do rozpoczęcia działalności. - W Walimiu spółdzielnia socjalna powstaje przy współudziale gminy. Podobnie jest w Mściwojowie oraz Bielawie.- Każda z nich zajmować się będzie czymś innym. W Wałbrzychu uruchomiliśmy dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza związana jest z sektorem budowlanym. Druga o profilu cateringowym rozszerzonym później o CAL (Centra Aktywności Lokalnej). Powstaje w dzielnicy Poniatów. Spółdzielnia chce przejąć zamykaną kuchnię w szkole i tam działać – wyjaśnia Marcin Szewczak, koordynator projektu z ramienia stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej. - To nie będzie wyłącznie przygotowywanie posiłków na zewnątrz. Założyciele planują również obsługiwać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe – dodaje Szewczak. Spółdzielnia Fenix z Mściwojowa będzie prowadziła przedszkole, dom weselny oraz podejmowała działania ekologiczne w zakresie zielonych szkół.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-05-16 08:37

Teresa Mazurek otrzymała honorowy tytuł Samorządowiec- Spółdzielca w IX Edycji Konkursu Samorządowiec- Spółdzielca. Dyplom oraz medal okolicznościowy wójt Gminy Świdnica odebrała w Warszawie. To już druga nagroda w zakresie promocji rolnictwa i agrobiznesu dla naszego gospodarza. Od ośmiu lat nagradza się osoby angażujące się w umacnianie samorządu spółdzielczego i terenowego. Wśród wyróżnionych, zaproszonych do Warszawy, byli prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie, wójtowie oraz radni samorządowcy z całego kraju. Pierwszy etap konkursu polegał na wytypowaniu osób, które swoim działaniem w sposób najbardziej efektywny wspierają spółdzielczość. Laureatów Konkursu, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierała kapituła powołana przez Krajową Radę Spółdzielczą. Najlepsi zostali uhonorowani dyplomami i medalami z wizerunkiem Stanisława Staszica, uważanego za prekursora polskiej spółdzielczości.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-04-25 11:56

Kilkanaście podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego przystąpiło do Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas konferencji „Dobre prawo dla NGO”, która odbyła się w Krzyżowej koło Świdnicy. Praca w ramach forum ma na celu wspieranie administracji publicznej w podejmowaniu ważnych i strategicznych decyzji dla rozwoju województwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska. Ambicją Forum jest zdobycie zaufania zarówno społecznego, jak i administracji publicznej, poprzez merytoryczny wkład w dyskusję na tematy nierozerwalnie związane z rozwojem Dolnego Śląska.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-04-25 11:54

Na początku kwietnia kilkanaście przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska rozpoczęło realizację projektów społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki grantowi wysokości 5000 złotych będą oni organizować między innymi warsztaty dla dzieci, aktywizować seniorów, budować ścieżki ekologiczne i promować aktywność fizyczną. Wszystkie te projekty realizowane są dzięki Programowi Małych Grantów, będącego częścią większego projektu „Współpraca Międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Do 23 kwietnia organizacje pozarządowe wraz z partnerami biznesowymi mogą zgłaszać się do udziału w kolejnej edycji programu. (red)
Źródło: 30minut

2012-04-12 14:43

Wałbrzyskie centrum budowlane Sirbud otrzymało wyróżnienie w kategorii Dolnośląski Filantrop Roku. Dolnośląskim Przedsiębiorcą Społecznym 2011 roku została Spółdzielnia Socjalna Patron z Jeleniej Góry. Podczas uroczystej gali wyróżniono również jednostki samorządu terytorialnego, produkty lokalne oraz filantropów, którzy wykazywali się umiejętnością łączenia ekonomii oraz inicjatyw prospołecznych.- Zmieniła się nieco formuła w stosunku do roku ubiegłego. Oddzieliliśmy kategorię „wolontariusz” i zrobiliśmy dla niej osobna galę. – tłumaczy Anna Kacperska z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej- Poszerzyliśmy jednak ideę konkursu o „Dolnośląski Produkt Lokalny” – dodaje współorganizatorka. Kapituła konkursu nie miała łatwego zadania. Spośród paru dziesięciu nominowanych musiała wybrać laureatów oraz wyróżnienia w 4 kategoriach. Wśród Dolnośląskich Produktów Lokalnych najlepszy okazał się Jarmark Tkaczy Śląskich i Kwiatu Lnu, organizowany w Lubawce. Z kolei jako samorząd, który wspiera organizacje pozarządowe, ekonomię społeczną oraz lokalne inicjatywy, bezapelacyjnie wybrano gminę Żmigród. - Cieszymy się, że trzeci sektor rozwija się u nas tak prężnie. Te organizacje pewne sprawy, które wynikają z zadań gminy, robią często lepiej i taniej. Widać po prostu, że członkom chce się pracować skrupulatnie i czerpią z tego przyjemność - opowiada Robert Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród. W kategorii Dolnośląski Filantrop Roku wyróżnienie przyznano wałbrzyskiemu centrum budowlanemu „Sirbud” , które prowadzone jest przez Daniela Sipa oraz Dorotę Barańską.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-03-19 10:22

Kto zostanie laureatem konkursu „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011?” Dowiemy się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 22 marca na forum Ekonomii Społecznej pt. „PRODUKTywnie i SPOŁECZNIE” we Wrocławiu. Spotkanie ma na celu promocję idei ekonomii społecznej. Organizatorami wydarzenia są: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej. Podczas Forum będzie można wziąć udział w panelu dyskusyjnym, który poprowadzą doświadczeni eksperci. Ponadto omówione zostaną kwestie związane z genezą ekonomii społecznej, perspektywami jej rozwoju oraz produktem lokalnym jako szansą na rozwój gmin i regionów. Po części panelowej odbędą się trzy równoległe warsztaty o następującej tematyce: „Produkt lokalny i rozwój regionu”, „Zamówienia publiczne a klauzule społeczne” oraz „Produkt i co dalej? Skuteczna promocja i marketing.” Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego. (red)
źródło: 30minut