sowie

Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-11-21 16:34

Ostatni komentarz: Tak trzymać!
dodany: 2009.03.12 11:25:50
przez: benk
czytaj więcej
Dofinansowanie dla spółdzielni socjalnych
2009-07-07 11:15

Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności spółdzielni socjalnych z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

W 2009 roku wsparcie przeznaczone jest dla:
a) nowopowstałych (nie zarejestrowanych wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku) spółdzielni socjalnych na rozpoczęcie działalności
b) istniejących spółdzielni socjalnych na przeprowadzenie działań związanych z restrukturyzacją lub lustracją działalności spółdzielni, z zastrzeżeniem, ze działania związane z lustracją muszą zostać przeprowadzone do końca listopada br. Wsparcie na przeprowadzenie lustracji mogą otrzymać jedynie spółdzielnie, które powstałych w latach 2005-2006.


Całkowita wysokość środków jaką w 2009 roku dysponuje OWSS na wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych (granty, pożyczki) wynosi 60 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu to 10 000,00 zł.

Do wniosku na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej należy załączyć:
1) Biznesplan
2) Aktualny wyciąg z KRS lub potwierdzenie złożenia dokumentów dotyczących wpisania spółdzielni do KRS,
3) Dokumenty z walnego zebrania potwierdzające powołanie spółdzielni oraz wybór zarządu spółdzielni,
4) Uchwały organów stanowiących osób prawnych dotyczące powołania spółdzielni socjalnej (jeżeli spółdzielnia jest zakładana przez gminy, organizacje pozarządowe, kościele osoby prawne)
5) Statut,
6) Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej

Do wniosku na lustrację działalności spółdzielni socjalnej należy załączyć:
1) Aktualny wyciąg z KRS,
2) Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej.

Do wniosku na restrukturyzację działalności spółdzielni socjalnej należy załączyć:
1) Biznesplan,
2) Aktualny wyciąg z KRS,
3) Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej.

Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności jak wyżej oraz trwale spięte w jedną całość z wnioskiem. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie ze statutem i wpisem w KRS.

Spółdzielnie, które uzyskają dofinansowanie na lustrację oraz restrukturyzację przed podpisaniem umowy będę zobowiązane do dostarczenia dodatkowo:
1) Sprawozdania finansowego za 2008 rok,
2) Informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej za 2008 rok,
3) Informacji o faktycznym zatrudnieniu, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych na dzień podpisania umowy i planowanym zatrudnieniu w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy.

Wnioski należy przesłać do 25 lipca 2009roku na adres:
Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
61-121 Poznań, ul. Ostrówek 15

Informacje nt. składania ofert oraz działalności ośrodka można uzyskać w biurze WOWSS w Poznaniu pod nr tel./fax 061 887-11-66, kom. 506 144 856 lub pisząc na e-mail: owss@spodzielnie.org.
Ponadto informujemy, że dla ułatwienie kontaktu spółdzielni socjalnych z Ośrodkiem w województwach Dolnośląskim i Lubuskim zostaną powołani Konsultanci ds. spóldzielni socjalnych.
W woj. dolnośląskim konsultantem jest Pani Magdalena Lamprecht, kom. 501 007 904, e-mail: Magdalena.Lamprecht@spoldzielnie.org.

Źródło: pracujsprawnie.pl
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: