sowie

Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-11-21 16:34

Ostatni komentarz: Tak trzymać!
dodany: 2009.03.12 11:25:50
przez: benk
czytaj więcej
Coraz więcej spółdzielców
2012-07-04 12:42


Osiem nowych spółdzielni socjalnych powstaje na Dolnym Śląsku, korzystając z dotacji Unii Europejskiej. W projekcie realizowanym przez partnerstwo trzech wałbrzyskich organizacji pozarządowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, bierze udział 45 osób. Każdy z członków ośmiu spółdzielni otrzyma dotację finansową w wysokości do 20 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone są na zakupy sprzętu i urządzeń potrzebnych do rozpoczęcia działalności. - W Walimiu spółdzielnia socjalna powstaje przy współudziale gminy. Podobnie jest w Mściwojowie oraz Bielawie.- Każda z nich zajmować się będzie czymś innym. W Wałbrzychu uruchomiliśmy dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza związana jest z sektorem budowlanym. Druga o profilu cateringowym rozszerzonym później o CAL (Centra Aktywności Lokalnej). Powstaje w dzielnicy Poniatów. Spółdzielnia chce przejąć zamykaną kuchnię w szkole i tam działać – wyjaśnia Marcin Szewczak, koordynator projektu z ramienia stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej. - To nie będzie wyłącznie przygotowywanie posiłków na zewnątrz. Założyciele planują również obsługiwać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki oświatowe – dodaje Szewczak. Spółdzielnia Fenix z Mściwojowa będzie prowadziła przedszkole, dom weselny oraz podejmowała działania ekologiczne w zakresie zielonych szkół.


- Spółdzielnia otrzymała w tym celu od gminy duży budynek po byłym komisariacie – wyjaśnia Szewczak. Kolejną spółdzielnię socjalną, w Sokołowsku, założyło pięć młodych, kreatywnych osób. Będzie obsługiwała imprez plenerowe, organizowała bale, gale czy spotkania firmowe. - Żartobliwie określamy ich jako spółdzielnię imprezową - śmieje się koordynator projektu. Kolejna powstała w Bielawie. Zajmuje się usługami budowlanymi i ceramicznymi. Spółdzielnia z Walimia, której współzałożycielem jest gmina świadczy usługi budowlano – remontowe. - Tam jest siedmiu mężczyzn, którzy wykonywać będą różnego rodzaju prace. Od napraw po ocieplenia budynków włącznie – kontynuuje Szewczak. Ostatnia pojawi się na rynku medialnym. Przygotowywać będzie różnego rodzaju produkcje i postprodukcje filmowe. Przez cały okres projektu członkowie każdej z nich mogą liczyć na pomoc partnerów projektu. - Jak były dobierane osoby do założenia spółdzielni? - O tym, kto został zakwalifikowany decydowała zewnętrzna, niezależna komisja konkursowa. Do dalszego etapu przeszły te propozycje, które były najbardziej rokujące i możliwe do realizacji. Na rynku spółdzielnie muszą ię utrzymać przez 12 miesięcy – kończy Marcin Szewczak. Projekt „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej. Skierowany jest do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych) oraz osób prawnych (zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych) i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, a partnerami: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Forum Aktywności Lokalnej i Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.


źródło: 30minutWróć
dodaj komentarz | Komentarze: