sowie

Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-11-21 16:34

Ostatni komentarz: Tak trzymać!
dodany: 2009.03.12 11:25:50
przez: benk
czytaj więcej
Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010
2010-10-22 11:14

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konkursie pt: "Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010".
Konkurs wyróżni przedsiębiorstwa społeczne (min. organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne), dolnośląskich wolontariuszy oraz samorządy aktywnie wspierające organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.
Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 16 grudnia 2010 roku w Ośrodku Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Galę uświetnią swoimi występami artyści z przedsiębiorstw społecznych działających w sferze kultury.


Zapraszamy do składania nominacji w następujących kategoriach:
- Dolnośląski Przedsiębiorca Roku – wyróżnienie spółdzielni socjalnych organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, kościołów oraz klubów sportowych., które łączą w swej działalności cele społeczne i ekonomiczne.
- Dolnośląski Wolontariusz Roku – wyróżnienie Dolnoślązaków, którzy bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie działają na rzecz organizacji społecznych oraz instytucji.
- Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo – wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz partnerstw wspierających spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, kościoły oraz kluby sportowe.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 pocztą lub osobiście na adres: ul: Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych do 12 listopada 2010 roku.
Dopuszcza się również przesłanie formularzy zgłoszeniowych pocztą elektroniczną na adres: konkurs@fres.org.pl lub faksem na nr (74) 666 22 17, jednakże podpisane oryginały wniosków winny zostać dosłane pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 12 listopada 2010 roku (liczy się data wpływu).

Informacje o konkursie: formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora konkursu (www.fres.org.pl)

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Patronaty medialne:
Gazeta Wyborcza, dwutygodnik 30 minut, telewizja internetowa Regionalna TV oraz portal dolnyslask.ngo.pl

Konkurs "Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny 2010” jest dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: