sowie

Spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-11-21 16:34

Ostatni komentarz: Tak trzymać!
dodany: 2009.03.12 11:25:50
przez: benk
czytaj więcej
Rynek zatrudnienia i polityka społeczna
2012-02-07 10:54

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, a mimo zmniejszających się stale środków na wspomaganie przedsiębiorców, wcale nie maleje liczba zatrudnianych przez nich osób. W polityce społecznej czekają nas duże zmiany - dotyczące głównie pieczy zastępczej oraz kształtu placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których docelowo może zamieszkiwać nie więcej niż czternastu podopiecznych.


Celem trzeciego już spotkania z cyklu ,,Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE” było omówienie dostępnych instrumentów rynku pracy, efektywności działań na rzecz zatrudnienia i polityki społecznej, a także rozpoczęcie dyskusji na temat kierunków zmian w tym zakresie. W części poświęconej rynkowi pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka - poseł RP i przewodnicząca stałej podkomisji do spraw rynku pracy, omówiła kierunki zmian w polityce unijnej i krajowej, podkreślając, że przyszedł czas na zmianę ustawy o promocji zatrudnienia. Posłanka wspomniała również o wyzwaniach, które stoją przed Polską w najbliższych latach: - Problem, z którym będziemy zmuszeni się zmierzyć, to wciąż niekorzystne tendencje demograficzne i zmniejszająca się liczba osób podejmujących pracę, a także problemy związane z emigracją i migracją, zwłaszcza tą nielegalną. Justyna Piasecka – zastępca dyrektora ds. rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przedstawiła sytuację rynku pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na podstawie wyników z ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok: - Pod względem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne, początek roku 2012 w stosunku do poprzedniego jest nieco gorszy. Tendencje na lokalnym rynku pracy są - podobnie jak w kraju - coraz bardziej niekorzystne dla osób w przedziale wiekowym 25-34 lat, poprawia się zaś sytuacja w grupie wiekowej 45-54 lat - mówiła. Drugą część spotkania - zgodnie z założeniami organizatorów - zdominowała polityka społeczna. Grażyna Urbańska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wystąpiła z tematem ,,Pomoc społeczna w gminie - nowe metody na stare problemy?”, zaznaczając, że MOPS jest nastawiony na rozwiązywanie kwestii społecznych poprzez aktywizowanie środowiska lokalnego, w lokalnych centrach. - Przykładem dobrze funkcjonującej placówki, którą prowadzimy, jest Centrum Integracji, łączące w sobie wiele funkcji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie i bezrobocia - wyjaśniała. O wartości współpracy wielosektorowej mówili kolejni prelegenci. Waldemar Weihs - prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych nakreślił rolę III sektora z Powiatu Wałbrzyskiego w działaniach na rzecz rynku pracy i polityki społecznej oraz omówił wyzwania dotyczące współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w obszarze polityki społecznej i rynku pracy. Spotkanie zakończyła prelekcja Marcina Kowalskiego - prezesa Human Partner Sp. z o.o., członka Sudeckiego Związku Pracodawców i Powiatowej Rady Zatrudnienia, który przybliżył temat współpracy wielosektorowej na rzecz rynku pracy.
źródło: 30minut
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: